Filter till Din pool är ett måste


Det som skiljer de olika filtren åt är filtermediet - det som vattnet passerar igenom och som fångar upp de partiklar Du vill slippa. Idag finns det en mängd olika typer av filtermedia. Vi ska försöka klargöra för Er va de olika filtertyperna gör, hur de fungerar och var de lämpar sig bäst.


Det vanligaste filtermediat är kvartssand, det är ett så kallat sandfilter. Denna filtertyp är mycket effektiv och bland det vanligaste. Man använder detta typ av system i allt från drickvatten i villan till i stora badhus. Vi rekomenderar alltid denna filtertyp i första hand. Sanden behöver bytas ca varje 4-5:e år.


Ett filtermedia som är på framfart är kvartsglas kulor. Glaskulorna använder man i ett sandfilter, man byter bara ut sanden mot glaskulor.

Vilka fördelar har glaskulor jämtemot sand?

  1. högre flöde genom filtret
  2. kortare backspolning
  3. mindre vattenförbrukning vid backspolning
  4. längre livslängd 5-7 år

Ett annat filtermedia man kan ha i sandfilter, istället för sand, är så kallade makaroner och här är det ej de vi äter det gäller. Dessa ser ut som miniatyr pastahjul och har ungefär samma fördelar som glaskulorna. Det som skiljer är livslängden, den är ca 3-6 år med makaroner.


Ett helt annorlunda poolfilter är patronfiltret. Patronfilter är som det låter, ett patronfilter i en behållare som man antingen suger vatten igenom, eller trycker vatten igenom. Detta filtersystem är väldigt kompakt och används flitigast i spabad, men finns självklart även som poolfilter.


Ett fjärde alternativ finns, det filtret används oftast som ett förfilter till något av de ovanstående filterlösningarna och heter cyklonfilter.

Cyklonfiltret bygger på, att man slungar vattnet, i en strutliknande konstruktion, där de tunga partiklarna i vattnet pressas utåt sidorna. Endast det rena vattnet når toppen av filtret och skräpet försvinner genom en låg konstant backspolning igenom botten.


Pentair Triton II side mount sand filter with ClearPro Technology®


Detta filter skiljer sig från mängden och har patenterade dysor, som är nästan 4 gånger effektivare än standart dysor. Skillnaden mellan dysorna är som på bilden nedan.
Dessa nyutvecklade dysor fungerar som ett extra filter i filtret, med mycket högre täthet än standarddysorna har. Tätheten i ett filter mäter man i micron, och för att ge Er en bild av hur stor en micron är, ber vi Er tänka er ett sandkorn. Det är på 1000 micron och ett saltkorn är mellan 50 - 100 micron.


Clearpro Technologin släpper igenom 7,5 - 15,5 micron.


Pentair Triton II side mount sand filter with ClearPro Technology® med Pro Valve


Detta filter är likadant som dess ovanstående syskon. Den enda skillnaden är filter- huvudet. Detta filter har ett Pro Valve huvud som lämpar sig till automatiserade pooler, t ex ett Intellipool system. Det systemet gör att Du kan sköta Din pool var Du än befinner Dig, så länge Du har en internet uppkoppling. Detta filterhuvud är luftdrivet och behöver en liten kompressor för att byta läge.

Det finns även elmotorstyrda filterhuvuden, som alternativ om man vill automatisera sin pool.

Några av våra leverantörer

PP Water Technics AB är stolta medlemmar i

Adress

PP Water Technics

Kalbovägen 195

61272 Rejmyre

Telefon

070-6604678